Ersfjordbotn utviklingslag


Kontakt oss:

Utviklingslaget
v/styret


e-post


Velkommen til årsmøte i Ersfjordbotn utviklingslag mandag 28. februar 2022 kl 19 på Eidtun bygdehus > Kultur og idrett > Nattmål

Nattmål

Nattmål øver hver tirsdag kl. 19 Ersfjordbotn skole. Dirigent: Kristian Ferenc Sylthe. 

Er du interessert i å være med i Nattmål, kontakt
Christina Wegener 926 88532 eller chrweg@online.no.

Eller møt opp på en korøving på Ersfjordbotn skole tirsdag kl. 19.


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Koret Nattmål ble stiftet som forening 9. november 2O10. Koret har fått 5000 kr i oppstartingsstøtte fra Utviklingslaget. Nattmål er medlem av Norsk sangerforum.Oversiktkart:

oversiktskart over Ersfjordbotn


Bussrute til Ersfjordbotn