Ersfjordbotn utviklingslag


Kontakt oss:

Utviklingslaget
v/styret


e-post


Aktuelt:

Aktuelt:

Folkemøte 28. mars 2019

Bildet kan inneholde: 1 person, smilerUtviklingslaget på facebook! Utviklingslaget ønsker å dreie kommunikasjonen over på Facebook. Vi mener at det kan være en bedre arena for innspill både fra bygda og til bygda. Siden finner dere her 

ÅRSMØTET 2019 ble avholdt lørdag 23. februar klokken 1830 - 1945 på Eidtun. Årsmelding med regnskap og budsjett finner dere her. Protokollen fra årsmøtet finner der her

Bygdeblanding 2019 lørdag 23. februar klokken 2000 Eidtun.

19. November - Hvem skal betale gildetOm bompenger, kollektivtransport, gang- og sykkelvei, med mer. Leserinnlegg i avisa Tromsø og Nordlys. 17. april 2016: 
Trafikksikkerhetsplan 2016 - 2030. Vårt høringssvar finner du her.
Kommuneplanens areal- og samfunnsdel for perioden 2015-2026 er ute på høring. 
Vil vi ha 1600 nye boliger på Kvaløysletta? Og mest sannsynlig en ny Kvaløyforbindelse fra området Selnes? Se vårt foreløpige innspill her: og kom gjerne med tilbakemelding. 


Kystplan Tromsøregionen 4. mars 2015: Vår uttalelse finnes her: Ersfjordbotn utviklingslag uttalelse kystplan Tromsøregionen.docx
Se ellers under fanen "viktige saker" og "oppdrett" for blant annet fellesuttalelsen fra Sommarøy/Brensholmen, Kattfjord og feskarlagene.


8. Juni


Og lurer du ellers på hva som rører seg i bygda kan du sjekke opp Ersfjordbotn - hva skjer, Ersfjordbotn, "Tromsøs Beste Vestkant, havnelaget og idrettslaget


19. November - Hvem skal betale gildet? Om bompenger, kollektivtransport, gang- og sykkelvei, med mer. Leserinnlegg i avisa Tromsø og Nordlys. 

14. november: 
Nei til innføring av bompenger i Tromsø før det forefinnes et reellt kollektivt transporttilbud til/fra Tromsøya. 
Utviklingslaget er opptatt av et bedre kollektivtilbud. Her har hovedstyret for alle utviklingslagene forfattet et opprop som stiller en del krav før distriktene kan akseptere en bompengering rundt Tromsøya. Skriv under og del videre. 

8. november 2016: Hurra! Sammen med idrettslaget har vi fått bevilget støtte til ny sporlegger til glede for bygdas befolkning. Vidunderet kan dere se nærmere på her: http://www.snowsystem.no/produkt/sporutsyr/tss-groomer-light-150

17. april 2016: 
Trafikksikkerhetsplan 2016 - 2030. Vårt høringssvar finner du her.3. januar 2016: Statens Vegvesen har bedt om innspill på ny Kvaløyforbindelse. Se vårt innspill her:  Kommuneplanens areal- og samfunnsdel for perioden 2015-2026 er ute på høring. 
Vil vi ha 1600 nye boliger på Kvaløysletta? Og mest sannsynlig en ny Kvaløyforbindelse fra området Selnes? Se vårt foreløpige innspill her: og kom gjerne med tilbakemelding. 


 
Kystplan Tromsøregionen 4. mars 2015: Vår uttalelse finnes her: Ersfjordbotn utviklingslag uttalelse kystplan Tromsøregionen.docx
Se ellers under fanen "viktige saker" og "oppdrett" for blant annet fellesuttalelsen fra Sommarøy/Brensholmen, Kattfjord og feskarlagene.
Oversiktkart:

oversiktskart over Ersfjordbotn


Bussrute til Ersfjordbotn